617.05.36.48

CONDICIONS GENERALS

01 - OBJECTIU

Les presents condicions generals d'ús, política de privacitat, venda i servei, que es simplificarà amb l'expressió "Condicions generals", regulen l'ús del lloc web www.narashop.cat vinculada a l'entitat Narasalus, i que posa a disposició de les persones que accedeixin a l'espai web referit, per tal de trobar informació sobre els productes i serveis, que en el mateix es detallen, a més d'altra informació complementària i d'interès per a l'usuari i client de Narashop.cat

02 - IDENTIFICACIÓ COMERCIAL

Narashop.cat, és el nom identificatiu del web per a la venda on-line de productes i serveis, el qual forma part de l'entitat Narasalus, on les dades de identificació son les següents:

Botiga on-line: Narashop
URL: www.narashop.cat
Contacte correu electrònic: info@narashop.cat

Entitat: Narasalus
Contacte correu electrònic: info@narasalus.cat
Contacte telefònic: + 34 617.053.648
Gerent: Joan Mitjà Colon
DNI: 40.261.784-P
ROI: ES40.261.784P
Domicili social: Vorater, 24B 2º-1ª
P
oblació: Sant Julià de Ramis (Girona)
Contacte correu electrònic : info@narasalus.cat

03 - NAVEGACIÓ I ÚS DEL WEB

Per la pròpia naturalesa de l'espai web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix, ha de fer-se gaudint de la condició de client registrat, la qual s'adquireix segons els procediments i passos recollits a la mateixa web, abans o en realitzar la primera comanda.

Pel que fa a la visualització dels continguts de l'espai web www.narashop.cat tant de productes i serveis, es pot realitzar lliurement;
serà només quan es procedeixi a la compra o consulta, que la persona haurà d'estar registrada.

També el registre i condició de client suposa l'adhesió a les condicions generals en la versió publicada en el moment en que s'accedeixi al web www.narashop.cat La direcció executiva es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, sense previ avís,
ja sigui pel que fa a la presentació i configuració del web, com de les presents Condicions Generals.

Aquestes són dinàmiques en estar subjectes a ampliacions, reduccions o modificacions de productes i serveis, com també per causes alienes a l'activitat econòmica i comercial, com pot ser un canvi de normativa legal, són les raons dels possibles canvis.

Per això, Narashop.cat, recomana al client llegir amb atenció aquestes condicions generals cada vegada que accedeixi al web per realitzar una compra o servei. Per això, el client, així com altres usuaris que no gaudeixin d'aquesta condició, queden obligats a accedir a la present descripció de condicions generals cada vegada que accedeixin al lloc web, assumint que els són aplicables les condicions corresponents que es trobin vigents en
el moment del seu accés.

L'accés per a la compra i serveis requereix el registre previ dels usuaris, un cop acceptin les condicions generals, passant d'aquesta manera a ser considerats com a clients.

L'identificador del client estarà compost pel seu nom complet, adreça postal, població i dades de contacte.
Per a l'accés al compte propi del client, serà necessària la inclusió d'aquest identificador, així com d'una contrasenya que tindrà com a mínim 8 caràcters.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal a tercers.
En aquest sentit, el client es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers, ja sigui voluntària o no.

En el cas que el client conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar la mateixa de forma immediata, en la manera en què es recull al web.

04 - UTILITZACIÓ CORRECTA DE L'ESPAI WEB Y DRETS DE PROPIETAT